Skapa karaktärer och lär känna dem!

Skapa karaktärer och lär känna dem!

Det är så roligt att skapa karaktärer!
Delvis upplever jag ofta att de skapar sig själva, MEN det är bra att skriva en karaktärsbeskrivning som innehåller kalla fakta men också lite historia, vad personen har i sitt bagage.
När är personen född?
Någon särskild diet?
Utmärkande drag!
Rädslor!
Önskningar!
Bakgrund!
Några allergier?
Och så vidare!
Om det gäller HP så är det viktigt att du sätter hens önskningar! Vad vill HP uppnå, hitta, slippa, lära sig, klara av eller liknande. ⭐️
Man kan gå så långt att man ställer en massa frågor och skriver ner svaren för respektive karaktär. Sätt din karaktär i olika situationer och skriv ner hur hen löser dem eller reagerar. Har man lite skrivkramp kan sådant arbete få igång kreativiteten och idéerna! 
Skimra nu ✨️

Tillbaka till blogg